• โครงการ U Power Digital Idea Challenge Season 1

  lสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดงานโครงการ U Power Digital Idea Challenge Season 1 ระยะเวลาการจัดก่ิจกรรม ตุลาคม 59 - มิถุนายน 60 นิสิตสนใจส่งแผนการตลาดได้ที่ E-mail Info@absoluteallances.com

 • รับนิสิตฝึกงาน/สหกิจศึกษา

  รับนิสิตฝึกงาน/สหกิจศึกษา เปิดรับสมัคร 9 ก.ย.-31 ต.ค.59 นิสิตสนใจสามารถกรอกใบสมีัครได้ที่ http://learn.gistda.or.th2cooperation/register ภายในวันที่ 31 ต.ค.59

 • มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

  รับสมัครข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ

 • ใบสมัครงานพิเศษ หน่วยจัดหางาน กองกิจการนิสิต

  นิสิตสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร แล้วนำมาส่งได้ที่หน่วยจัดหางานและฐานข้อมูลเพื่อการมีงานทำ กองกิจการนิสิต ชั้้น 3 อาคารระพีสาคริก

 • สถาบันกันตนา

  คณะศิลปกรรมการผลิตสื่อ สถาบันกันตนา เปิดรับสมัครนิสิตปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการบันเทิง กำหนดการเรียนการสอน วันอังคาร,พฤหัสบดี 17.00 - 20.00 น. และวันเสาร์ 09.00 - 16.00 น. โดยมีระยะเวลาการเรียนตลอดหลักสูตร 1 ปี

รับสมัครงาน อัตรา
บริษัท สำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
 

ตำแหน่งนักวิชาการรัฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศึกษาศาสตร์

1
 

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ประเมินผล

1
 

ตำแหน่งนักวิชาการกฏหมาย

3
บริษัท บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน)
 

ตำแหน่งพนักงานอำนวยความสะดวก

1
บริษัท AUSIRIS FUTURES
 

ตำแหน่งQuantitative Trading Researcher/Developer

1
 

ตำแหน่งQuantitative Database Developer

1
 

ตำแหน่งProgrammer

1
บริษัท บริษัทเนกซ์ เทรด จำกัด
 

ตำแหน่งMATLAB2R2Python Programmer

1
บริษัท บริษัทเทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำักัด
 

ตำแหน่งTechnical Support

1
 

ตำแหน่งProject Admin2Project Coordinator

1
บริษัท พนาทัศน์
 

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ภูืมิสถาปัตยกรรม

5
 

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ภิมสถาปนิก

2
บริษัท บริษัท ยูแอนด์ไอ กรุ๊ป จำกัด
 

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ IT

1
 

ตำแหน่งgraphic design

1
 

ตำแหน่งfinancial analysis

1
 

ตำแหน่งแคชเชียร์ สาขาเดอะไนน์พระราม9

1
 

ตำแหน่งซุปเปอร์ไวเซอร์ร้านอาหาร สาขาเดอะไนน์พระราม 9

1
 

ตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการร้านอาหาร สาขาเดอะไนน์พระราม 9

1
 

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชีตรวจสอบทรัพย์สิน

1
บริษัท บริษัท ยูไนเต็ด ไทย ดิสทิลเลอร์ส จำกัด
 

ตำแหน่งช่างไฟฟ้า

1
ตำแหน่งงานเพิ่มเติม..