• นักศึกษาฝึกงาน

  ชาย/หญิง ปริญญาตรีทุกสาขาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้อย่างดี ปนะสานงานในแผนก การตลาด และสื่อการตลาด ดาต้าเบส พัฒนาูธุรกิจ ไอที ค่าตอบแทนวันละ 300 บาท และสวัสดิการรต่าง ๆ สนใจส่งประวัติส่วนที่ nanchanok@jbhired.com

 • ฝึกงานกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศในภูมิภาคอาเซียน

  กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ่เปิดรับสมัครนิสิตเข้าฝึกปฏฺิิบัติงาน ในภูมิภาคอาเซียน 9 แห่ง ได้แก่ พนมเปญ เวียงจันทน์ ย่างกุ้ง โฮจิมินทร์ ฮานอย มะนิลา กัวลาลัมเปอร์ จาการ์ตา สิงคโปร์ในปี 2560 (ม.ค.-เม.ย.60) สนใจติดต่อที่กิจการนิสิตคณะหรือกองวิเทศสัมพันธ์ก่อนวันที่ 30 พ.ย.59

 • กสทช รับสมัครพนักงาน

  คณะกรรมการกิจการกระจาย กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม จะรับสมัครบุคคลเืพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานสัญญาจ้าง

 • โครงการ U Power Digital Idea Challenge Season 1

  lสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดงานโครงการ U Power Digital Idea Challenge Season 1 ระยะเวลาการจัดก่ิจกรรม ตุลาคม 59 - มิถุนายน 60 นิสิตสนใจส่งแผนการตลาดได้ที่ E-mail Info@absoluteallances.com

 • ใบสมัครงานพิเศษ หน่วยจัดหางาน กองกิจการนิสิต

  นิสิตสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร แล้วนำมาส่งได้ที่หน่วยจัดหางานและฐานข้อมูลเพื่อการมีงานทำ กองกิจการนิสิต ชั้้น 3 อาคารระพีสาคริก

รับสมัครงาน อัตรา
บริษัท บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
 

ตำแหน่งฝ่ายปฏิบัติงานตรวจสอบ 1

2
 

ตำแหน่งฝ่ายสวัสดิการและแรงงาน

1
 

ตำแหน่งฝ่ายก่อสร้างและบำรุงรักษา

1
 

ตำแหน่งฝ่ายสื่อสารองค์กร

1
 

ตำแหน่งฝ่ายการเงิน

1
 

ตำแหน่งฝ่ายการตลาดการเงินและค้าปลี

1
บริษัท บริษัทครีเอเจอร์แลบ เนิ็ตเวิร์ก โซลูชั่นส์ จำักัด
 

ตำแหน่งPre-Sale

1
 

ตำแหน่งSales Executive/Sales Engineer

2
บริษัท บริษัททาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บุคคลฝึกอบรมและพัฒนาองค์กร

1
บริษัท ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา ม.มหิดล
 

ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์

2
บริษัท บริษัทกันตนา โพสท์ โปรดักชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด
 

ตำแหน่งSubtitle Editor

1
 

ตำแหน่งTranslator

1
 

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่่การเงิน

1
บริษัท บริษัทฝาจีบ จำกัด (มหาชน)
 

ตำแหน่งCompany SecretariatOfficer

1
บริษัท กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
 

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ(นักพัฒนาระบบ))

1
 

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ(นักวิเคราะห์ระบบ)

1
บริษัท โรงแรมไอบิส กรุงเทพฯ อิมแพ็ค
 

ตำแหน่งFront office ,Housekeiiping,Food @ Beverage, Kitchen Department

10
บริษัท TEA THE CHA (THAILAND) CO.,LTD
 

ตำแหน่งพนักงานทำขนมเค้กและเบเกอรี่

3
ตำแหน่งงานเพิ่มเติม..