• รับสมัครนิสิตฝึกงาน

    รับสมัครนิสิตฝึกงาน ชั้นปีที่ 3-4 สาขาคณิตศาสตร์ สถิติ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ รับสมัครถึงวันที่ 31 มกราคม 2561 สนใจติดต่อสอบถามคุณวรรณา พัวอุดมเจริญ โทร. 02-2612300 ต่อ 1646 หรือ E-mail:wanna.ph@ocean.co.th

  • รับนิสิตฝึกงาน

    รับนิสิตที่กำลังศึกษาอยู่ และกำลังสำเร็จการศึกาาทุกคณะ ทุกสาขา ฝึกงานในธุรกิจภัตตาคารอาหาร มีอาชีพมีรายได้ มีหน้าที่การงานที่ม่ั่นคง ตั้งแต่กำลังศึกษาในรั้วมหาวทิยาลัย และยังมีโอกาสก้าวสู่ความเป็นเถ้าแก่ในธุรกิจ

  • ใบสมัครงานพิเศษ หน่วยจัดหางาน กองกิจการนิสิต

    นิสิตสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร แล้วนำมาส่งได้ที่หน่วยจัดหางานและฐานข้อมูลเพื่อการมีงานทำ กองกิจการนิสิต ชั้้น 3 อาคารระพีสาคริก

รับสมัครงาน อัตรา
บริษัท บ.ทีเอชเอส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
 

ตำแหน่งSafety

1
 

ตำแหน่งSite Engineer

1
 

ตำแหน่งProject Engineer

1
 

ตำแหน่งSite manager

1
 

ตำแหน่งMEP Coordinator

1
บริษัท บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด(มหาชน)
 

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การตลาด

5
บริษัท บ.สยามราชธานี จำกัด
 

ตำแหน่งProgrammer

1
 

ตำแหน่งDigital marketing

1
 

ตำแหน่งSale Executive

1
บริษัท หจก.เหรียญทองการพิมพ์
 

ตำแหน่งนักวิจัย

1
 

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ QA

1
 

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ออกแบบผลิตภัณฑ์

1
 

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชี

1
 

ตำแหน่งวิศวกรส่วนผลิต บำรุงรักษา

1
 

ตำแหน่งวิศวกรออกแบ

1
 

ตำแหน่งวิศวกรโยธา

1
บริษัท กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
 

ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ

1
 

ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

1
บริษัท โรงเรียนสมาคมไทย-ญี่ปุ่น
 

ตำแหน่งครูประจำวิชาภาษาไทย

2
บริษัท บริษัทเพลย์ แอนด์ มิวสิค จำกัด
 

ตำแหน่งActivity Leader

2
ตำแหน่งงานเพิ่มเติม..