• โครงการฝึกงาน Singha Biz Course ปีที่ 9

  โครงการฝึกงาน Singha Biz Course ปีที่ 9 เป็นการฝึกงานรูปแบบพิเศษสำหรับนิสิตชั้นปีที่ 3 และปีที่ 4 ไม่จำกัดคณะและสาขาวิชา ระยะเวลาการฝึกงาน 5 มิถุนายน - 2 สิงหาคม 2560 สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณวราภรณ์ ด่านดำรงรักษ์ โทร. 02-5398821 ต่อ 203 หรือ 089-164-1880 E-mailcontact@ginghbizcourse.com สอบวัด IQ/EQ ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2560

 • The ASEAN CAREER FAIR with Japan in Singapore 2017

  งาน The ASEAN CAREER FAIR with Japan in Singapore 2017 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 ณ สิงค์โปร์เอ็กซโป หรือสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ ASEAN Center for Academic Initiatives (Bangkok office) โทร.02-661-7584 หรือ E-mail:secretary.nueng@osaka-u-bangkok.org

 • รับสมัครนักศึกษาฝึกงานและนักศึกษาสหกิจ

  รับสมัครนิสิตฝึกงานและสหกิจศึกษา รเะหว่างเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2560 เปิดรับสมัคร 26 ธค.59-24 กพ.60 สนใจกรอกใบสมัครได้ที่ http:///learn.gistda.or.th/cooperation/register ดูรายละเอียดได้ที่เอกสารดังแนบ

 • บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด

  บริษัทซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด ได้จัดทำโครงการThe Next Gen สร้างคน สร้างงาน สร้างไอเดียธุรกิจ รับสมัครนิสิตทุกสาขาวิชา ทีมละไม่เกิน 5 คน มีภาวะผู้นำ มีจิตอาสา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง วันที่ 6 กพ. 60 สนใจดาวน์โหลดเอกสารใบสมัคร และดูรายละเอียดเพิ่มเติม www.cpretailink.co.th

 • รับสมัครนิสิตทำงานพิเศษ

  รับสมัครนิสิตช่วยงานเกษตรแฟร์ พนักงานประชาสัมพันธ์ ชาย2 หญิง 2 รายได้วันละ 300 บาท ค่าอาหาร 100 บาท รวม 400 บาท ระหว่างวันที่ 27 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2560 สนใจติดต่อคุณพี่พง 086-4907711,084-9494094

รับสมัครงาน อัตรา
บริษัท บริษัท โตชิบาคอนซูมเมอร์โปรดัคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
 

ตำแหน่งวิศวกรออกแบบ

3
 

ตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน(ล่ามญี่ปุ่น)

2
 

ตำแหน่งนัพกงานประจำสำนักงานบัญชีต้นทุน

1
บริษัท บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
 

ตำแหน่งฝ่ายกฏหมาย

3
 

ตำแหน่งฝ่ายสื่่อสารองค์กร

1
บริษัท บ.อีเมอร์จิ้ง เอเซีย แคปิตอล พาร์ทเนอร์ จำกัด
 

ตำแหน่งInvestment Banking Analyst

2
บริษัท บริษัทแอดไวซ์ โฮลดิ้งส์ กรุ๊ป จำกัด
 

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์

1
 

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ Graphic

1
 

ตำแหน่งWebmaster Manager

1
 

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ Data Administrator

1
 

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ Developer (Web)

1
 

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารผลิตภัณฑ์

1
 

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

1
 

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล

1
 

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน

1
 

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชี

1
 

ตำแหน่งSale Event

1
 

ตำแหน่งเจ้า่หน้าที่ฝ่ายขาย

1
บริษัท บ.ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
 

ตำแหน่งInternal Audit

1
 

ตำแหน่งAuditor-ISO

1
ตำแหน่งงานเพิ่มเติม..