• รับสมัครนิสิตฝึกงาน

  รับสมัครผู้ช่วยสำรวจสัญญาณเครือข่ายไร้สาย เป็นนิสิตชายที่เรียนสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 ตำแหน่ง สนใจสามารถติดต่อกับบริษัท โทร. 662-0263289 E-mail: iacc@iaccsolution.com

 • ขยายเวลาเปิดรับสมัครนิสิตโครงการ The Next Gen สร้างคน สร้างงาน สร้างไอเดียธุรกิจ

  บริษัทซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด ได้จัดทำโครงการThe Next Gen สร้างคน สร้างงาน สร้างไอเดียธุรกิจ รับสมัครนิสิตทุกสาขาวิชา ทีมละไม่เกิน 5 คน มีภาวะผู้นำ มีจิตอาสา ขยายเวลาเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง วันที่ 6 กพ. 60 สนใจดาวน์โหลดเอกสารใบสมัคร และดูรายละเอียดเพิ่มเติม www.cpretailink.co.th

 • โครงการสรรหาผู้นำรุ่นใหม่ เครือเจริญโภคภัณฑ์

  เครือเจริญโภคภัณฑ์ จัดทำโครงการสรรหาผู้นำนิสิตรุ่นใหม่เครือเจริญโภคภัณฑ์ขั้นเพื่อสรรหาผู้นำรุ่นใหม่ (Hipo Talent) ผู้ร่วมงานได้เข้ารับการพัฒนาตามโครงการสร้างผู้นำเพื่ออนาคต นิสิตปริญญาตรี/โท เคยเป็นผูู้นำนิสิต สนใจส่งประวัติพร้อมรูปถ่ายมาที่สำนักทรัพยากรบุคคล โทร. 02-6994110 หรือ cpg_hr@cp.co.th

 • ขยายเวลารับสมัคร โครงการ The Next Gen สร้า

  บริษัทซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด ได้จัดทำโครงการThe Next Gen สร้างคน สร้างงาน สร้างไอเดียธุรกิจ รับสมัครนิสิตทุกสาขาวิชา ทีมละไม่เกิน 5 คน มีภาวะผู้นำ มีจิตอาสา ขยายเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง วันที่ 30 มี.ค 60 สนใจดาวน์โหลดเอกสารใบสมัคร และดูรายละเอียดเพิ่มเติม www.cpretailink.co.th

 • ประชาสัมพันธ์รับนักศึกษาฝึกงาน

  รับสมัครนิสิตฝึกงาน ในสายงานคอมพิวเตอร์ สนใจติดต่อสอบถามได้ที่แผนกบุคคล บริษัทฯ โทร. 02-5162925 ต่อ 127

รับสมัครงาน อัตรา
บริษัท บริษัทฝาจีบ จำกัด (มหาชน)
 

ตำแหน่งวิิศวกรไฟฟ้า

1
บริษัท สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 

ตำแหน่งนักวิชการเงินและบัญชี

1
 

ตำแหน่งวิศวกร

1
บริษัท สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 

ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

1
บริษัท บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
 

ตำแหน่งผู้แนะนำการลงทุน (Investment Consultant)

1
บริษัท คณะสิ่งแวดล้อม มก
 

ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์

1
บริษัท มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
 

ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

บริษัท บริษัทือิงลิช เอ็ดดูเคชั่่น โซลูชั่นส์ จำกัด
 

ตำแหน่งTeaching Assistant

5
 

ตำแหน่งproject Coordinatior

1
บริษัท บริษัทเอนเนอร์จี รีฟอร์ม จำกัด
 

ตำแหน่งForeman

2
 

ตำแหน่งSales Engineer

2
 

ตำแหน่งDesign Engineer

2
 

ตำแหน่งProject Engineer

2
บริษัท บริษัทโรงงานเภสัชกรรม เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จำกัด
 

ตำแหน่งProduction Supervisor

2
 

ตำแหน่งSenor Analyst

4
บริษัท บริษัทจัดหางาน อัลฟ่า อินเตอร์พลัส จำกัด
 

ตำแหน่งล่ามภาษาญี่ปุ่น

1
ตำแหน่งงานเพิ่มเติม..