• รับสมัครนิสิตฝึกงาน

  กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครนิสิตฝึกงาน สนใจสมัครดูรายละเอียดเพ่ิมเติมจากเอกสารแนบท้าย

 • ประชาสัมพันธ์รับสมัครพี่เลี้ยงการจัดการแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกฯ

  ม.มหิดล สาขาธรรีศาสตร์ วิทยาเขตกาญจนบุรี มีความต้องการพี่เลี้ยงที่สามารถสื่อสารภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส อิลาลี จีน ญี่ปุ่น เป็นจำนวนมาก โดยจะมีค่าตอบแทน พี่พัก และอาหารให้ระหว่างปฏิบัติงาน สนใจสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 15 มค-28 กพ.61 โดยสามารถดาวน์โหลดหลักเกณฑ์และใบสมัครได้ที่ goo.gl/2BZweZ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ E-mail:IESO2018.lisaison@gmail.com

 • รับนิสิตฝึกงาน

  บริษัทแอนเดน คอร์ปอเรชั่น จำกัด รับนิสิตชั้นปีท่ี่๓-๔ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และบริหารธุรกิจ เข้าฝึกงาน สนใจติดต่อสมัครด้วยตนเอง โทร. 02-9543538 หรือสมัครทางอีเมล์ admin@andencorp.co.th,purchase@andencorp.co.th

 • รับสมัครนิสิตฝึกงานแบบสหกิจศึกษา

  บริษัทอิมพีเรียลเทคโนโลยี รับสมัครนิสิตฝึกงานจำนวนมากหลายสาขาวิชา สนใจติดต่อส่งใบสมัคร(ดังเอกสารแนบท่้าย) หรือโทร.02-3634382-87 E-mail:info@imperialtech.cot.h

 • รับสมัครนิสิตฝึกงาน

  บ.ฟาร์ม โพรเทคชั่น จำกัด สนับสนุนนิสิตเข้ารับการฝึกงาน ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร คณะเกษตร ชั้นปีที่ 3 หรือ 4 ภาควิชากีฏวิทยา ปฐพีวิทยา พืชไร่นา พืชสวน โรคพืช นิเทศศาสตร์ มีค่าเบี้ยเลี้ยงให้วันละ 200 บาท ติดต่อสอบถามได้ที่ คุณมารีอา แก้วประการ เจ้าหน้าที่บุคคล โทร.02-9380115-6 091-4000026

รับสมัครงาน อัตรา
บริษัท บ.คอนโทรล ยูเนี่ยน (ประเทศไทย) จำกัด
 

ตำแหน่งผู้ช่วยผู้ตรวจสอบคุณภาพและผลิตภัณฑ์

5
 

ตำแหน่งผู้ติดต่อประสานงานโครงการ

5
บริษัท บ.ปีเตอร์สัน โพรเจค แอนด์ โซลูชั่น(ประเทศไย) จำกัด
 

ตำแหน่งForestry Program Manager

1
บริษัท บ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด(มหาชน)
 

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ควบคุมรถ (รถไฟฟ้า)

100
 

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำสถานี

400
บริษัท บ.โอโอซีแอล(ไทยแลนด์) จำกัด
 

ตำแหน่งOutbound Customer Service Staff

1
 

ตำแหน่งInbound Documentation Staff

2
บริษัท บ.เอ็มเอสแอล ซอฟต์แวร์(ไทยแลนด์) จำกัด
 

ตำแหน่งIT Support

1
 

ตำแหน่งSoftware Sales Manager

1
 

ตำแหน่งprogrammer

1
บริษัท บ.เอช แอนด์ บี อินเตอร์เท็กซ์ จำกัด
 

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ

1
 

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่นำเข้า-ส่งออก

1
 

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรกิจต่างประเทศ

1
บริษัท บ.แลนเน็กซ์ จำกัด
 

ตำแหน่งTechnical Sales Representative

3
ตำแหน่งงานเพิ่มเติม..