• รับสมัครพนักงาน

  สะพานปลา ขยายระยะเวลารับสมัครพนักงานในตำแหน่งวิศวกรโยธา 1 อัตรา วิศวกรสิงแวดล้อม 1 อัตรา ปฏิบติงานที่สำนักงานวิศวกรรมและสิ่่งแวดล้อม สนใจติดต่อสอถบถามและยื่นใบสมัครได้ที่ สำนักงานวิศวกรรมและสิ่่งแวดล้อม โทร.02-2117300 ต่อ 2510 ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 29 มิ.ย.61 ในวันเวลาราชการ

 • ีรับสมัครนิสิตฝึกงาน

  บ.อินโนแวลุส์ พรีซิซั่น (ประเทศไทย) จำกัด รับสมัครนิสิตฝึกงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบัญชีและการเงิน ฝ่ายวางแผนและควบุคมการผลิต นิสิตสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่่ คุณทัศวรรณ ทองใบ โทร. 085-5166203 หรือ E-mail:iptl_training@innovalues.com

 • รับสมัครนิสิตฝึกงาน

  บ.เอลล์บา-บางกอก จำกัดจะรับนิสิตฝึกงานชั้นปีที่ 3 หรือ 4 ในสาขาบัญชี การเงิน การตลาด บริหารทรัพยากรบุคคชล วิทยาศาสตร์การอาหาร วิศวกรรมศาสตร์ สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มที่ ฝ่ายทรัพยากรมุนษย์ โร. 036-374032-3 หรือ recruit@herba-bangkok.co.th หรือ www.herba.es, www.ebrofoods.es

 • รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้

  สำนักงานประกันคุณภาพ มก. เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1อัตรา สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.qa.ku.ac.th หรือ http://calendar.ku.ac.th ภายในวันที่ 25 มิ.ย.61

 • รับสมัครเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

  ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย ในตำแห่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา สนใจสามารถ download .ใบสมัครได้ที่ www.mahidol.ac.th หัวข้อสมัครงาน ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 กรกฏาคม 2561 ในวันเวลาทำการราชการ

รับสมัครงาน อัตรา
บริษัท บ.วีเทค เดคคอร์ จำกัด
 

ตำแหน่งผู้จัดการโครงการ

1
 

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เขียนแบบ

1
 

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ

1
 

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประเมินราคา

1
 

ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า

1
บริษัท บ.ดับเบิล ยู วี เค กรุ๊ป
 

ตำแหน่งAccount Executive

1
 

ตำแหน่งProject Admind Coordinator

1
บริษัท Toshiba Consumer products(Thailand) co,Ltd
 

ตำแหน่ง็HR

1
 

ตำแหน่งAccounting Staffs

2
 

ตำแหน่งEngineer

7
บริษัท หจก.ดิลาวี
 

ตำแหน่งเจ้าหน้ที่ฝ่ายขาย

1
 

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายผลิต

1
 

ตำแหน่งผู้ช่วยผุ้จัดการฝ่ายผลิต

1
บริษัท บ.เอลล์บา-บางกอก จำกัด
 

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชี (โรงงานนิคมหนองแค)

2
 

ตำแหน่งWarehouse Leader (โรงงานนิคมหนองแค)

2
 

ตำแหน่งQA or QC Leader(โรงงานนิคมหนองแค)

2
 

ตำแหน่งproduction Leader (โรงงานนิคมหนองแค)

2
 

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การตลาด (สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ)

2
 

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดซื้อ(สำนักงานใหญ่กรุงเทพฯ)

2
 

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน (สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ)

2
ตำแหน่งงานเพิ่มเติม..