• รับสมัครนิสิตฝึกงานแบบสหกิจศึกษา

  บริษัทวงใน มีเดีย จำกัด รับสมัครนิสิตฝึกงานแบบสหกิจศึกษา หลายตำแหน่ง สนใจดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่เอกสารแนบ หรือสามารถกรอกใบสมัครออนไลน์ที่ careers.wongnai.com โทร.02-7135922

 • โครงการ Open House 2017

  Group M จะจัด Open House 2017 ในวันที่ 30 Sepember 2017 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ Ploenchit Centre, 23F

 • ประชาสัมพันธ์โครงการ International management Associate

  บริษัท Sea Thailand ภายใต้ชื่อ การีนา ประเทศไทย รับสมัครนิสิตชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมโครงการ International Management Associalte สนใจดููรายละเอียดตามเอกสารแนบ หรือติดต่อคุณเจตพล ราชสีห์ โทร. 02-1189218 E-mail:imap2018.th@seagroup.com

 • รับสมัครนิสิตฝึกงาน

  บริษัทกรีน เวิลด์ โซลูซั่น เทคโนโลยี่ จำกัด รับสมัคนิสิตฝึกงาน ในสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 3 คน โยธา 2 คน เจ้าหน้าที่ธุรการ ปรชาสัมพันธ์ 1 คน เจ้าหน้าที่สารสนเทศ 1 คน เจ้าหน้าที่ธุรกิจระหว่างประเทศ 2 คน มีเบี้ยเลี้ยง 3000 บาท/เดือน ระยะเวลาที่้องการให้ไปปฏิบัติงาน ตลอดปีการศึกษา เร่ิมปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป สนใจติดต่อประสานงาน คุณวีณา สุราภา โทร. 097-2827999 088-2970704 E-mail:GWST2017@GMAIL.com

 • รับสมัครนิสิตฝึกงาน

  บริษัทไทยคาลิ จำกัด รับสมัครนิสิตฝึกงานในสาขาเครื่องกล ไฟฟ้า มีเกรดเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 2.50 ดูรายละเอียดได้ที่เอกสารแนบ

รับสมัครงาน อัตรา
บริษัท บริษัทเอเซีย โมเดอร์น เอวร์ค แอนด์ พาวเดอร์ โค้ทติ้ง จำกัด
 

ตำแหน่งวิศวกรควบคุมการผลิต

1
 

ตำแหน่งวิศวกรออกแบบและพัฒนา

1
บริษัท บริษัทเชฟคอมส์ เน็ทเวิร์ค ซิคิวริตี้ คอนซัลติ้ง จำกัด
 

ตำแหน่ง๋Junior ERD Data Analyst

1
บริษัท ํํํYKK (THAILAND0 CO.,LTD
 

ตำแหน่งพนักงานขาย

บริษัท Kingthai Diamond Tools
 

ตำแหน่งพนักงานขาย

5
 

ตำแหน่งพนักงานบัญชี

2
บริษัท มูลนิธิโครงการหลวง
 

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ด้านบัญชีและการจัดการคลังสินค้า

2
บริษัท shikoku kakoki(Thailand) Co.,Ltd
 

ตำแหน่งService Engineer

1
บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (อยุธยา) จำกัด
 

ตำแหน่งAccount Executive

2
ตำแหน่งงานเพิ่มเติม..