• ฺBig C Young Talent Program

  Start your career at Big C บัณฑิตน้องใหม่ เตรียมตัวให้พร้อม รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 กรกฎาคม 2560 สนใจติตด่อสอบถามเพ่ิ่มเติมได้ที่ แผนกสรรหาว่าจ้าง ฝ่าบทรัพยากรบุคคล โทร. 063-2080702 หรือ E-mail: recruit@bigc.co.th

 • รับสมัครนิสิตทำงานพิเศษ

  มูลนิธิโครงการหลวง รับสมัครนิสิตทำงานพิเศษ "งานโครงการหลวง 48" ระหว่างวันที่ 4-14 สค.60 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ค่าตอบแทน 300 บาท (มีรอบเช้ารอบบ่าย) นิสิตคนใดสนใจสมัครได้ที่ หน่วยจัดหางานฯ ชั้น 3 กองกิจการนิสิต ตั้งแต่บัดนี้จนถึงภายในวันที่ 31 พค.60 ด่วน

 • โครงการ U Power Digital Idea Challenge Season 1

  lสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดงานโครงการ U Power Digital Idea Challenge Season 1 ระยะเวลาการจัดก่ิจกรรม ตุลาคม 59 - มิถุนายน 60 นิสิตสนใจส่งแผนการตลาดได้ที่ E-mail Info@absoluteallances.com

 • ใบสมัครงานพิเศษ หน่วยจัดหางาน กองกิจการนิสิต

  นิสิตสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร แล้วนำมาส่งได้ที่หน่วยจัดหางานและฐานข้อมูลเพื่อการมีงานทำ กองกิจการนิสิต ชั้้น 3 อาคารระพีสาคริก

รับสมัครงาน อัตรา
บริษัท บริษัทอินฟินิกซ์ โซลูชั่น จำกัด
 

ตำแหน่งSales Exclusive

3
บริษัท บริษัทเอกเสคคิวทิป เทรดดิ้ง จำกัด
 

ตำแหน่งพนักงานขาย

2
บริษัท บริษัทอี ฟอร์ แอล เอม จำกัด
 

ตำแหน่งservicer Engineer

2
 

ตำแหน่งพนักงานขายเครื่องมือแพทย์

1
 

ตำแหน่งพนักงานขายกล้องจุลทรรศน์

1
 

ตำแหน่งธุรการ QC

1
 

ตำแหน่ง้เลขานุการ

1
 

ตำแหน่งApplication product

2
 

ตำแหน่งweb Application Programmer

1
บริษัท บริษัทศักดาพร จำกัด
 

ตำแหน่งพนักงานบัญชี

1
 

ตำแหน่งพนักงานฝ่ายบุคคล

1
 

ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า

1
 

ตำแหน่งวิศวกรโยธาควบคุมงานก่อสร้างถนน

1
 

ตำแหน่งวิศวกรโยธาควบคุมงานก่อสร้างทางรถไฟ

1
บริษัท สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

1
บริษัท โรงเรียนสถานสอนภาษาสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา
 

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน

1
บริษัท optOK Co.,Ltd(HappyWedding.Life)
 

ตำแหน่งContent developing

1
 

ตำแหน่งSales Support

1
 

ตำแหน่งMarketing and Vendor Partner Support

1
 

ตำแหน่งUI/US Developer

1
ตำแหน่งงานเพิ่มเติม..