รับสมัครงาน อัตรา
บริษัท สถาบันการบินพลเรือน
 

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่อำนวยการบิน

1
 

ตำแหน่งครูวิชาภาคพื้น แผนกวิชาภาคพื้น(ศูนย์ฝึกการบิน กองฝึกบิน)

1
 

ตำแหน่งนักบิน

1
 

ตำแหน่งครูการบิน(เครื่องบิน)

3
 

ตำแหน่งครูวิชาภาคพื้น (กองวิชาอิเล็กทรอนิกส์การบิน)

2
 

ตำแหน่งครูวิชาภาคพื้น (กองวิชาบริหารการบิน)

1
 

ตำแหน่งครูวิชาภาคพื้น แผนกวิชาช่างเครื่องวัดประกอบการบิน (กองวิชาอากาศยานและเครื่องยนต์)

2
 

ตำแหน่งครูวิชาภาคพื้น แผนกวิชาช่างอากาศยาน (กองวิชาอากาศยานและเครื่องยนต์)

1
 

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

2
 

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่นโยบายและแผนงาน 1

2
 

ตำแหน่งพนักงานตรวจสอบภายใน 1

1
 

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ซ่อมบำรงคอมพิวเตอร์ 1

1
 

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 1

1
 

ตำแหน่งพนักงานวิจัยธุรกิจ 1

1
บริษัท บริษัท บิวซิเนส แอนด์ เทคโนโลยี่ จำกัด
 

ตำแหน่งsystem engineer

1
 

ตำแหน่งนักวิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์(system anlyst)

1
 

ตำแหน่งโปรแกรมเมอร์(programmer)

5
 

ตำแหน่งประสานงานขาย/ประสานงานการตลาด

5
 

ตำแหน่งการตลาดและขาย

5
 

ตำแหน่งaccount support

5
ตำแหน่งงานเพิ่มเติม..