• รับสมัครงาน

  ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา เงินเดือนไม่ต่ำกว่า 19,500 บาท สนใจสามารถ Download ใบสมัครได้ที่ http://www.mahidol.ac.th หัวข้อ "สมัครงาน" ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 31 พ.ค. 61

 • รับสมัครนิสิตฝึกงานแบบสหกิจศึกษา

  บ.ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้รับสมัครนิสิตฝึกงานในฝ่ายทรัพยากรบุคคล การบัญชีและการเงิน การตลาด และ ฝ่าย Product และ Support Sale สนใจติดต่อสายตรงได้ที่คุณวรรณิศา บุญสถิรกุล โทร. 098-2769131 หรือ อีเมล์ได้ที่ Wannisa_bu@minor.com และช่องทางไลน์ได้ที่ ไอี Venniza

 • รับสมัครอาจารย์

  ร.ร.อรรถมิตร รับสมัครอาจาย์ในสาขาวิชาภาษาไทย สอนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาได้ มีใบประกอบวิชาชีพครู สนใจติดต่อเขียนใบสมัคร ได้ที่ ร.ร.ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือโทร. 02-9303497

 • Japan Job Fair 2018

  หอการค้าญีปุ่น-กรุงเทพ จัดงาน Japan Job Fair 2018 ณ ศูนย์การค้าการประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ในวันที่ 8-9 มิถุนายน 2561 เวลา 11.00 - 18.00 น. นิสิตสนใจร่วมทำงานกับบริษัทญีปุ่น สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ jobfair@jcc.or.th

 • รับสมัครนิสิตฝึกงาน

  บ.M.T.R Asset Managers จำกัด บริษัทให้คำปรึกษาและบริหารบัญชี การเงิน มีความประสงค์จะรับนิสิตฝึกงาน สาขาบัญชี จำนวน 2 อัตรา สนใจติดต่อ k.Naphakhawan kaewkla โทร. 02-3818188 ต่อ 1301 หรือ E-mail:naphakhawan@mtr.co.th

รับสมัครงาน อัตรา
บริษัท บ.สยามอินเตอร์ล็อคเทค จำกัด
 

ตำแหน่งเลขานุการผู้บริหาร

 

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานขายต่างประเทศ

2
 

ตำแหน่งSales

5
บริษัท บ.เบนซ์ บีเคเค กรุ๊ป จำกัด
 

ตำแหน่งการตลาด -ออนไลน์

1
 

ตำแหน่งพนักงานขาย

1
บริษัท STC GROUP OF COMPANIES
 

ตำแหน่งTrader (French) (TOP ORGANIC PRODUCTS AND SUPPLIES CO.,LTD)

1
 

ตำแหน่งTrader (TOP ORGANIC PRODUCTS AND SUPPLIES CO.,LTD

1
 

ตำแหน่งพนักงานบัญชีลูกหนี้ (บ.แคปปิตัล เทรดิ้ง จำกัด)

1
 

ตำแหน่งพนักงานธุรการ (บข.แคปปิตัล เทรดดิ้ง จำกัด)

1
 

ตำแหน่งASSISTANT TRADER (บ.นครหลวงค้าข้าว)

1
 

ตำแหน่งพนักงานบัญชี (บ.นครหลวงค้าข้าว)

1
 

ตำแหน่งพนักงานจัดซื้อบรรุภัณฑฺ์ (บ.นครหลวงค้าข้าว)

1
บริษัท บ.อินโดไซน่า เซอร์วิสเซส เอเซีย จำกัด
 

ตำแหน่งTravel Consultant

1
บริษัท บ.แพนไทย แอร์ (กรุงเทพ) จำกัด
 

ตำแหน่งCustomer Service Agent

1
บริษัท TCC Private Company
 

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ต้อนรับ

1
 

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชี

1
 

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์การเงินโครงการ

1
 

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ิสิ่งแวดล้อม

1
 

ตำแหน่งเจ้าหน้าทีรัฐกิจสัมพันธ์

1
 

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัฒนาระบบโปรแกรม

1
ตำแหน่งงานเพิ่มเติม..