• รับนิสิตฝึกงาน

  รับสมัครนิสิตฝึกงานในส่วนงานทางด้านการเกษตร บัญชี การเงิน ฝ่ายบุคคล สนใจติดต่อสอบุถามได้ที่ คุณมารียา แก้วประการ เจ้าหน้าทีฝ่ายบุคคล โทร. 02-9380115-6

 • รับนิสิตฝึกงาน

  รับนิสิิตฝึกงานสาขาวิศวไฟฟ้า เครื่องกล เขียนแบบ หลายอัตรา สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ ุคุณวรินทร์พร โทร. 02-9820987 E-mail:varinporn.hrnet@gmail.com

 • ฝึกงาน

  องค์การตลาด เป็นรัฐวิสาหกิจ ทำหนัาที่ส่งเสริมให้ตลาดสาขาขององค์การตลาดิเป็นศูนย์รวมและกระจายสินค้า เชิญชวนนิสิตเข้าร่วมฝึกงานกับองค์การตลาด สนใจติดต่อสอบถามได้ที่แผนกบุคคล โทร. 02-1580411 ต่อ 43 49

 • บ.แบงค็อค เอ็กซ์ซิบิชั่น เซอร์วิสเซส จำกัด

  ซึ่งเป็นบริษัทจัดงานแสดงสินค้านานาชาติ ได้จัดงานแสดงสินค้า ภายใต้ชื่อ ๅ ProPak Asia 2017 ระหว่างวันที่ 14-17 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ นิสิตสนใจเข้าร่วมงาน สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-6151255 ต่อ 119

 • รับนักศึกษาฝึกงาน

  รึับนักศึกษาฝึกงาน ในคณะเกษตร ภาควิชาส่งเสริมการเกษตร คระบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด บัญชี วิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สนใจติดต่อคุณเนาวรตน์ ตรีสาร โทร. 085-9614539 หรือ http://www.supertechbio-organic.com

รับสมัครงาน อัตรา
บริษัท บริษัทกรุงไทยผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
 

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บุคคล

1
 

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

1
 

ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายผลิต

1
 

ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายผลิต

1
บริษัท บริษัทสตาร์ช โพรดักส์ จำกัด
 

ตำแหน่งAdministration Officer

1
บริษัท โรงเรียนกำเนิดวิทย์
 

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานพัสดุ

1
 

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานบัญขี

2
 

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานบุคคล

1
บริษัท บริษัทนิลอีเล็คตริคัล เทคโนโลยี่ จำกัด
 

ตำแหน่งพนักงานบัญชี

1
 

ตำแหน่งผู้จัดการแผนกเขียนแบบ

1
 

ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายวิศกวรไฟฟ้า

1
 

ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า

1
บริษัท บรืษัทบัตรกรุงไทย จำกัด
 

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการลูกค้าประจำสาขา KTC TOUCH

1
 

ตำแหน่งCall Center Agent (English Skill)

1
 

ตำแหน่งพนักงานลูกค้าสัมพันธ์

1
บริษัท สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 

ตำแหน่งนักวิชการเงินและบัญชี

1
 

ตำแหน่งวิศวกร

1
ตำแหน่งงานเพิ่มเติม..