• กรมประมง

    กรมประมงเปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่ง นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหารปฏิบัติการ ระหว่างวันที่ 18 เมษายน - 11 พฤษภาคม 2559 htpp://www.job.fisheries.go.th

  • สภาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

    สภาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประกาศรับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญยาโท

  • กำหนดการสอบ ก.พ. 2559

    สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2559 ตั้งแต่วันที่ 2 - 22 มีนาคม 2559 ดูรายละเอียดได้ที่ http://job.ocsc.go.th

รับสมัครงาน อัตรา
บริษัท สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
 

ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

1
 

ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์

1
บริษัท สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 

ตำแหน่งวิศวกร

2
 

ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

1
บริษัท บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
 

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ QC ภาคสนาม

1
 

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

2
 

ตำแหน่งSales Coordinator Officer

2
 

ตำแหน่งSales Modern Trade

2
 

ตำแหน่งSale Executive (ต่างจังหวัด)

5
 

ตำแหน่งSale Executive (กรุงเทพฯ)

5
 

ตำแหน่งR&D Section Manager

1
 

ตำแหน่งSales Executive(CLMV)

4
บริษัท กรมประมง
 

ตำแหน่งนักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหารปฏิบัติการ

3
บริษัท สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

1
บริษัท บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด
 

ตำแหน่งHR & Payroll Outsourcing

2
 

ตำแหน่งTelesales

5
 

ตำแหน่งSale Executive (SAP Business One)

2
 

ตำแหน่งSales

2
 

ตำแหน่งBussinesss Analyst (SAP B1)

1
 

ตำแหน่งHR Applacation Senior Consultant

1
ตำแหน่งงานเพิ่มเติม..