• รับสมัครนิสิตฝึกงาน

    ร.ร.ดุสิตธานี กรุงเทพฯ รับสมัครนิสิตฝึกงาน หลายตำแหน่ง สนใจติตด่อคุณจมรพรรณ์ สินสมบูรณ์ หรือคุณดั่งใจ สิริวัฒนาวงศ์ โทร. 02-2009000 ต่อ 2107 2108 หรือ E-mail:jamornpan.ss@dusit.com , Dangjai.sr@dusit.com

  • รับนิสิตฝึกงาน

    บ.โตโยต้า ทูโช เน็กซ์ตี อิเล็กทรอนิกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด เปิดรับสมัครนิสิตสาขาวิชาบริหารธุรกิจ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ เข้าฝึกงาน เดือนสิงหาคม - ธันวาคม 2561 สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ คุณเกษมณี ปรีชาเพ่ิมประสิทธิ์ โทร. 02-6393500 ต่อ 104 หรือ 110 หรือ E-mail: recruitment@th.nexty-ele.com

รับสมัครงาน อัตรา
บริษัท Mezzo
 

ตำแหน่งผู้จัดการร้าน

1
 

ตำแหน่งผู้ช่วยผูู้จัดการร้าน

1
 

ตำแหน่งผู้จัดการร้านฝึกหัด

1
 

ตำแหน่งพนักงานประจำร้าน

1
บริษัท บ.สิริ กรีน โกลว์ จำกัด
 

ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายไฮโดรโพนิกส์

1
ตำแหน่งงานเพิ่มเติม..