• กสทช รับสมัครพนักงาน

  คณะกรรมการกิจการกระจาย กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม จะรับสมัครบุคคลเืพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานสัญญาจ้าง

 • รับสมัครนิสิตฝึกงาน

  รับสมัครนิสิตสาขาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิส์ ฝึกงานกับบริษัท ผู้สนใจ ขอให้จัดส่งประวัติส่วนตัวไปยังบริษัท หรือติดต่อคุณอรุณี ดวงพูฒ โทร. 02-8037750-2 E-mail:info@scala99.com

 • รับสมัครนิสิตฝึกงาน

  บริษัทยูนิแอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด มีความประสงค์จะรับนิสิตฝึกงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล ไฟฟ้า อุตสาหการ โลจิสติกส์ สนใจทำหนังสือส่งตัวเืพื่อเข้ารับการฝึกงาน หรือติดต่อ โทร. 02-3124500 E-mail:hvac@uni-aire.com

 • โครงการ U Power Digital Idea Challenge Season 1

  lสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดงานโครงการ U Power Digital Idea Challenge Season 1 ระยะเวลาการจัดก่ิจกรรม ตุลาคม 59 - มิถุนายน 60 นิสิตสนใจส่งแผนการตลาดได้ที่ E-mail Info@absoluteallances.com

 • รับนิสิตฝึกงาน/สหกิจศึกษา

  รับนิสิตฝึกงาน/สหกิจศึกษา เปิดรับสมัคร 9 ก.ย.-31 ต.ค.59 นิสิตสนใจสามารถกรอกใบสมีัครได้ที่ http://learn.gistda.or.th2cooperation/register ภายในวันที่ 31 ต.ค.59

รับสมัครงาน อัตรา
บริษัท บริษัท ยูแอนด์ไอ กรุ๊ป จำกัด
 

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ IT

1
 

ตำแหน่งgraphic design

1
 

ตำแหน่งfinancial analysis

1
 

ตำแหน่งแคชเชียร์ สาขาเดอะไนน์พระราม9

1
 

ตำแหน่งซุปเปอร์ไวเซอร์ร้านอาหาร สาขาเดอะไนน์พระราม 9

1
 

ตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการร้านอาหาร สาขาเดอะไนน์พระราม 9

1
 

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชีตรวจสอบทรัพย์สิน

1
ตำแหน่งงานเพิ่มเติม..