• ขอแจ้งกำหนดการและระเบียบในการรับสมัครนิสิตฝึกงานประจำปี 2561

  โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา รับสมัครนิสิตฝึกงาน โดยแบ่งเป็น 3 รุุ่น รุ่นที่ 1 ช่วงเวลาฝึกงาน มกราคม - พฤษภาคม รุ่นที่ 2 ช่วงเวลาฝึกงาน พฤษภาคม - สิงหาคม รุุ่นที่ 3 ช่วงเวลาฝึกงาน สิงหาคม - ธันวาคม สนใจติดต่อสอบถามได้ที่งาานฝึกอบรม โทร. 02-2827171-4 ต่อ 1001 ในวันและเวลาราชการ

 • ฺBig C Young Talent Program

  Start your career at Big C บัณฑิตน้องใหม่ เตรียมตัวให้พร้อม รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 กรกฎาคม 2560 สนใจติตด่อสอบถามเพ่ิ่มเติมได้ที่ แผนกสรรหาว่าจ้าง ฝ่าบทรัพยากรบุคคล โทร. 063-2080702 หรือ E-mail: recruit@bigc.co.th

 • โครงการ U Power Digital Idea Challenge Season 1

  lสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดงานโครงการ U Power Digital Idea Challenge Season 1 ระยะเวลาการจัดก่ิจกรรม ตุลาคม 59 - มิถุนายน 60 นิสิตสนใจส่งแผนการตลาดได้ที่ E-mail Info@absoluteallances.com

 • ใบสมัครงานพิเศษ หน่วยจัดหางาน กองกิจการนิสิต

  นิสิตสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร แล้วนำมาส่งได้ที่หน่วยจัดหางานและฐานข้อมูลเพื่อการมีงานทำ กองกิจการนิสิต ชั้้น 3 อาคารระพีสาคริก

รับสมัครงาน อัตรา
บริษัท บ.ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน)
 

ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า

1
 

ตำแหน่งวิศวกรเครื่องมือวัด

1
 

ตำแหน่งวืศวกรเครื่องกล

1
 

ตำแหน่งวิศวกรเคมี

1
บริษัท บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
 

ตำแหน่งฝ่ายตลาดขนส่ง

1
 

ตำแหน่งฝ่ายพัฒนาบุคลากร

1
 

ตำแหน่งฝ่ายระบบการกำกับดูแลกิจการ

1
บริษัท บริษัทเกลือพิมาย จำกัด
 

ตำแหน่ง

 

ตำแหน่งAccounting Officer

1
 

ตำแหน่ง

 

ตำแหน่งPurchasing Office

1
บริษัท บริษัทอิสออน อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด
 

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ ่จป.วิชาชีพ

1
 

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การตลาด

1
 

ตำแหน่งเจ้าหน้้าที่สรรหา

1
 

ตำแหน่งสมุห์บัญชี

1
บริษัท ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา ม.มหิดล
 

ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์

1
ตำแหน่งงานเพิ่มเติม..