• รับนักศึกษาเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมพิเศษ

  ธนาคารกรุงเทพ รับนักศึกษาเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมพิเศษ ธนาคารคู่บ้านคู่เมือง จำนวน 2 รุ่น รับสมัครนิสิตปี 3 ขึ้นไป สนใจศึกษารายละเอียดได้ที่ www.bangkokbank.com/sip

 • Internship Program with Compliance Department

  รับนิสิตฝึกงาน ดูรายละเอียดได้ที่เอกสารแนบ

 • รับสมัครคนหางานไปทำงานต่างประเทศ

  กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ รับสมัครนิสิตที่จบในสาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม การจัดการงานบริการหรือภาษาจีนกลาง ไปทำงานที่มาเก๊า สนใจติดต่อโทร. 02-2451034 หรือ www.doe.to.th/overseas

 • รับสมัครนิสิตฝึกงาน

  บ.กรุุงเทพปรเะกันชีวิต รับสมัครนิสิตฝึกงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ รับสมัคร 1 มีค-20 เมย.61 เร่ิมโคงการ 11 มิย.- 3 สค.61 นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาสถิติ บัญชี การเงิน บริหารธุรกิจ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยากาคอมพิวเตอร์ สนใจ Download ใบสมัคได้ที่ www.bangkoklife.com หรือ 02-7778617 E-mail:nuchana@bangkoklife.com

 • รับสมัครนิสิตฝึกงาน

  รับสมัครนิสิตฝึกงาน ฝ่ายบริหารงานบุคคล แผนงานและประสานงานองค์กร และวางแผนธุรกิจ สนใจต่อยื่นสมัครได้ที่ อาคารเมืองไทยภัทร คอมเพล็กซ์ (โซนพลาซ่า) ชั้น 3 หรือส่งมาที่ E-mail:jobs@easybuy.co.th

รับสมัครงาน อัตรา
บริษัท บ.โมเดิร์น คอนโด พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
 

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด

1
 

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ

1
 

ตำแหน่งพนักงานบัญชี

1
 

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการจัดซื้อ

1
 

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายโครงการ

1
 

ตำแหน่งวิศวกร

1
บริษัท บ.หลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด
 

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์

2
บริษัท Smile Cooking Club
 

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชี

1
 

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดซื้อ

1
 

ตำแหน่งพนักงานต้อนรับและแนะนำคลาสเรียน

6
 

ตำแหน่งผู้ช่วยเชฟเตียมวัตถุดิบ

20
 

ตำแหน่งเชฟเบเกอรี่

14
 

ตำแหน่งเชฟอาหารไทย

3
 

ตำแหน่งเชฟอาหารยุโรป

5
บริษัท บ.เอ็มโฟกัส จำกัด
 

ตำแหน่งAccounting Consultant

2
 

ตำแหน่งIndustrial Engineering Consultant

2
 

ตำแหน่งOperations Research Analyst

2
 

ตำแหน่งProgrammer

4
บริษัท โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์
 

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัฒนาประสิทธิภาพองค์กร

1
 

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดซื้อและบริหารสัญญา

1
ตำแหน่งงานเพิ่มเติม..