• ใบสมัครงานพิเศษ หน่วยจัดหางาน กองกิจการนิสิต

  นิสิตสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร แล้วนำมาส่งได้ที่หน่วยจัดหางานและฐานข้อมูลเพื่อการมีงานทำ กองกิจการนิสิต ชั้้น 3 อาคารระพีสาคริก

 • งาน food & hotel Thailand 2016

  ระหว่างวันที่ 7 -10 กันยายน 2559 g;]k 10.00 - 18.00 น. ณ ศุนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

 • สถาบันกันตนา

  คณะศิลปกรรมการผลิตสื่อ สถาบันกันตนา เปิดรับสมัครนิสิตปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการบันเทิง กำหนดการเรียนการสอน วันอังคาร,พฤหัสบดี 17.00 - 20.00 น. และวันเสาร์ 09.00 - 16.00 น. โดยมีระยะเวลาการเรียนตลอดหลักสูตร 1 ปี

 • กำหนดการสอบ ก.พ. 2559

  สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2559 ตั้งแต่วันที่ 2 - 22 มีนาคม 2559 ดูรายละเอียดได้ที่ http://job.ocsc.go.th

รับสมัครงาน อัตรา
บริษัท บริษัท ยูไนเต็ด ไทย ดิสทิลเลอร์ส จำกัด
 

ตำแหน่งช่างไฟฟ้า

1
 

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชี

1
บริษัท บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานด้านคุณภาพ

2
บริษัท บริษัท อัลไพน์ กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ตคลับ จำกัด
 

ตำแหน่งpurchasing

2
 

ตำแหน่งmember relations

2
 

ตำแหน่งmaintenance engineer

2
 

ตำแหน่งlandscape designer

2
 

ตำแหน่งforeman

2
บริษัท บริษัท จี เอ็น จี กรุ๊ป จำกัด
 

ตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการ

1
 

ตำแหน่งพนักงานบัญชี

2
 

ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน หม้อไอน้ำ

10
 

ตำแหน่งพนักงานไอที

11
บริษัท บริษัท เค.เอช.ไอ.วนิช กรุ๊ป จำกัด
 

ตำแหน่งพนักงานธุรการ

3
 

ตำแหน่งพนักงานบัญชีต้นทุน

2
 

ตำแหน่งพนักงานบัญชี

2
 

ตำแหน่งdocument officer

2
 

ตำแหน่งexport sale

1
บริษัท บริษัท บางกอกสหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 

ตำแหน่งนิติกร

1
 

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การตลาด

1
 

ตำแหน่งเลขานุการผู้บริหาร

1
ตำแหน่งงานเพิ่มเติม..