• สถาบันกันตนา

    คณะศิลปกรรมการผลิตสื่อ สถาบันกันตนา เปิดรับสมัครนิสิตปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการบันเทิง กำหนดการเรียนการสอน วันอังคาร,พฤหัสบดี 17.00 - 20.00 น. และวันเสาร์ 09.00 - 16.00 น. โดยมีระยะเวลาการเรียนตลอดหลักสูตร 1 ปี

  • บริษัท หลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

    IC Professional Training Program 2 สำหรับน้องๆนิสิตที่กำลังจะจบการศึกษา ในวันที่ 4-29 กรกฎาคม 2559 สนใจเข้าร่วมโครงการติดต่อ คุณอนิรุช สินสุขเพิ่มพูน 02-2680966

  • กำหนดการสอบ ก.พ. 2559

    สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2559 ตั้งแต่วันที่ 2 - 22 มีนาคม 2559 ดูรายละเอียดได้ที่ http://job.ocsc.go.th

รับสมัครงาน อัตรา
บริษัท สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 

ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

1
บริษัท สถาบันการบินพลเรือน
 

ตำแหน่งนักวิชาการ

1
 

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่นโยบายและแผนงาน 1

1
 

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

1
 

ตำแหน่งพนักงานวิจัยธุรกิจ 1

10
 

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1

1
 

ตำแหน่งบรรณารักษ์ 1

1
 

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1

1
 

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 (วิเทศสัมพันธ์)

1
 

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ 1

1
 

ตำแหน่งพนักงานประชาสัมพันธ์ 1

1
 

ตำแหน่งพนักงานพัสดุ 1

1
 

ตำแหน่งพนักงานการเงิน 1

1
 

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1

1
 

ตำแหน่งบุคลากร 1

1
บริษัท วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์
 

ตำแหน่งครูผู้สอน

10
บริษัท บริษัท เอส.ดี.เอ็ม. จำกัด
 

ตำแหน่งสำนักงาน

4
บริษัท บริษัท สตาร์บัคส์ คอฟฟี่(ประเทศไทย) จำกัด
 

ตำแหน่งพนักงานปรจำร้าน

5
 

ตำแหน่งsupervisor (หัวหน้าพนักงานประจำร้าน)

2
 

ตำแหน่งAsst. Store manager (ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน)

2
ตำแหน่งงานเพิ่มเติม..